ประวัติส่วนตัว-ครอบครัว

ชื่อ นางสาว ลลิตา บูชาปกรณ์กุศล

ชื่อเล่น ลิตา

ที่อยู่  บ้านเลขที่ 37/1 หมู่ที่ 4 ตำบล บ้านกาศ

อำเภอ แม่สะเรียง  จังหวัด แม่ฮ่องสอน

อาศัยอยู่ด้วยกันทั้งหมด 4 คน

มี่พี่น้องร่วมกัน 2 คน

มีน้องชาย 1 คน ตัวเองเป็นคนที่ 1

 

Advertisements

เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้

%d bloggers like this: